Vad är Discgolf?

Start Hur spelar man? Banor Utrustning Till Discgolf Stockholm
patrikputt.jpg

Discgolf (också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en disc (frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg.

Ett hål består av en tee (utkast och en korg. Vägen däremellan som oftast är 50 till 250 meter långt utgör själva hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan området längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog kallas för ruff. Oftast har en bana ingen fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gång- eller cykelvägar och vattendrag.

Likt traditionell golf har varje hål ett par som indikerar hur många kast du bör kasta för att klara hålet.

​Regler i korthet: Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast. Sedan fortsätter spelet med att den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar sin disc från den plats discen landade. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder med utkast på nästa hål.

​En disc räcker att spela med, även om många föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper. De tre vanligaste typerna av discar är Driver, Midrange och Putter. ​Drivers används framförallt på utkastet när man vill kasta långt, men används även för andra typer av kast. Drivers har låg och spetsig profil. Detta gör att de skär bra genom luften och därmed tillåts flyga mycket snabbt. ​Midrangen används för medellånga kast och kan sägas vara ett mellanting mellan driver och putter. ​Putter är driverns motsats och används vid puttar på korg eller kortare kast där precision är viktigare än längd. Profilen på en typisk putter är trubbig och tjock. Det ger en långsammare flykt men med högre precision. Generellt är putters också mjukare för att minska studs och fångas bättre av kedjorna.