Här lärde mig att skapa punktlistor

Här är en punktlista:

Här är en punktlista i två nivåer: