logo

Teknisk förvaltning

Genom att låta Pysselstaden AB sköta den tekniska förvaltningen, försäkrar du dig om att din fastighet är i kostnadseffektiva händer.

Vi ser till att hålla ordning på allt som krävs för att förhöja boendemiljön och värdet på fastigheten. Vi sköter leverantörsavtal, försäkringsärenden, teknisk rådgivning och projektleder vid stambyten och renoveringar. Vid större uppdrag tar vi in offerter, sköter utvärderingen, skapar och sammanställer förfrågningsunderlag samt ger styrelse/ägare rekommendationer.

Detta underlättar för styrelse/ägare att sätta sig in i projektets etapper, budget och omfattning. En annan viktig del i den tekniska förvaltningen är återkommande underhållsbesiktningar. Där dokumenterar och fotograferar vi fastigheten både in- och utvändigt för att se vad som behöver åtgärdas. Underhållsbesiktningen baseras på underhållsplan.

Resultatet av detta arbete fungerar som underlag till kommande årsbudget. Energistatistik med rapporter och åtgärdsprogram ingår också i den tekniska förvaltningen, det innebär att våra tekniska förvaltare regelbundet kontrollerar att fastigheten har rätt värden när det gäller el, värme och vatten.

Vår tekniska förvaltartjänst riktar sig till Brf:er och privata fastighetsägare som är i behov av en sammanhållande kontaktperson med helhetsansvar för förvaltningsarbetet och som kan fungera som bollplank i det löpande underhållsarbetet. Förvaltartjänsten har blivit väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation.Följande tjänster ingår i den tekniska förvaltningen

 • Driftsmöten

 • Framtagning av kvartalsvisa förvaltarrapporter

 • Genomförande en årlig besiktning, inklusive framtagning av protokoll

 • Sammarbete med fastighetsskötseln, vilket ger bra kontroll om status

 • Där vi även sköter den ekonomiska förvaltningen, sker kunskapsöverföring där.

 • Koordinering av externa resurser vid behov

 • Text


 • Följande tilläggstjänster kan vi också erbjuda

 • Framtagning och/eller uppdatering av underhållsplan

 • Projektledning

 • Upphandling

 • Hantering av försäkringsärenden

 • Fastighetsjuridik

 • Teknisk rådgivning

 • m.m.