logo

Entreprenader och Projektledning


Vi erbjuder tjänster som täcker hela fastighetens behov, från installation av undercentral och omfattande takrenoveringar till arkitekthjälp vid ombyggnationer.

Vi samarbetar med erfarna underentreprenörer inom respektive nisch (ventilation, bygg, renhållning, säkerhet) som vi slutit samarbetsavtal med. Tjänster inom städ och trädgård köper vi alltid in.

Om din styrelse till exempel planerar en fasadrenovering, stambyte etc. tar vi ansvaret att upprätta förfrågningsunderlag, ta in offerter i vilka vi detaljgranskar pris, kvalité, arbetssätt samt villkor. När detta är genomfört gör vi en sammanställning och lämnar en rekommendation till styrelsen.

Vid behov söker vi även bygglov. Vid mindre uppdrag kallar vi in rutinerade och prisvärda hantverkare som finns inom vårt nätverk. Givetvis har vi tecknat en underentreprenadförsäkring om något mot all förmodan skulle gå fel.
Kontakta oss gärna för mer information om uppdrag vi genomfört

Nedan är ett litet urval av projekt/entreprenader vi hanterat

 • Stambyten

 • Ombyggnad av undercentraler och fläktanläggningar

 • Byte av hissar

 • Tak och fasad renoveringar

 • Fasadrenovering, fönsterbyten och fönsterrenovering

 • Montering och renovering av balkonger

 • Garagerenovering, badrumsrenoveringar

 • Renovering av gårdar, trädfällning

 • Ombyggnad av lokaler

 • Injustering av värme- och ventilationssystem

 • OVK-besiktning