Hello World

Jag lägger upp alla versioner av hemmsidor här så kan man/jag kolla kolla bakåt.
Länken längst ner kommer alltid att vara senaste versionen.
Jag kommer heller inte lägga någon energi på att styla till den här sidan... än.

Hemsida
uppg3
uppg4