AMUSADES

SALVADORANSK KVINNOFÖRENING OCH VÄNNER FÖR UTVECKLING OCH JÄMSTELLDHET

cartel AMUSADES arbete fokuserar på prioriterade områden som är grundläggande för kvinnors jämställdhet och som kan öka deras framsteg. Ett av våra huvudmål är att kvinnor i El Salvador kan ha sexuella och reproduktiva rättigheter, liksom kvinnor i Sverige.

KÄNN TILL VÅRA MÅL!

  1. Skapa förutsättningar för kvinnors-, ungdomars- och barns rättigheter samt jämställdhet.
  2. Verka för avkriminaliseringen av abort i El Salvador.
  3. Stödja kvinnorna som har blivit dömda på grund av kriminaliseringen av abort som sitter i fängelse och efter att de friges.
  4. Stödja organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i El Salvador.
  5. Stödja Salvadoranska kvinnor som emigrerar till Sverige.
  6. Genomföra utbildningar inom mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter.
  7. Främja aktiviteter som uppmuntrar medlemmarnas självkänsla, integration och solidaritet.
  8. Främja kulturella och artistiska aktiviteter som ger utrymme för kvinnors talanger och färdigheter.
  9. Samarbeta med andra nationella och internationella föreningar och nätverk som delar samma grundprinciper.
  10. Delta i/och främja den offentliga debatten i syfte att skapa en social medvetenhet kring kvinnors-, ungdomars- och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter.