Webbutvecklare-VT2023

Här finns webbplatser skapade av kursdeltagare i webbutveckling.
Rubriktexten ovan har fått sin storlek i enheten vw vilket betyder "viewport width". Storleken anges då i procent av viewport. I det aktuella fallet är font-size: 17vw vilket alltså betyder att om viewport är 1000px så är font-size 170px. Med text har det varit mer problematiskt att få storleken att ändra sig när fönsterstorleken ändras. Att ändra brödtexten på liknande sätt är mer tveksamt, men för rubriker är vw ett bra alternativ.